SMP-II组合压力表-荆州市明德科技有限公司

SMP-II组合压力表

SMP-II组合压力表
点击查看大图

产品详情

荆州市明德科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概述

该压力表为电子式LCD显示,两路压力表,输入信号为4—20mA电流信号,具有体积小,功耗低、精度高、显示清晰等优点,适用于各种压力指示的场合。

 

二、主要技术指标

工作电源

DC 12V 或 DC 24V

输入信号

4—20 mA

准确度

±0.1

量程

20 mA时为145 PSI